X
تبلیغات
رایتل

پسماندها و بازیافت

اخبار مربوط به زباله و بازیافت
دوشنبه 13 آبان‌ماه سال 1387

اتمام ظرفیت زیست‌محیطی پایتخت

مجموعه شهری تهران دیگر بیشتر از این ظرفیت بارگذاری ندارد و در غیر این صورت اثرات و تبعات سوء آن گریبانگیر پایتخت‌نشینان خواهد شد.

معصومه ابتکار رئیس کمیته محیط ‌زیست شورای شهر تهران با اشاره به وجود 270 واحد صنعتی و کارگاهی در هر هکتار از پایتخت گفت: مجموعه شهری تهران دیگر بیشتر از این ظرفیت بارگذاری ندارد و در غیر این صورت اثرات و تبعات سوء آن گریبانگیر پایتخت‌نشینان خواهد شد.
به گزارش ایسنا، رئیس کمیته محیط ‌زیست شورای شهر تهران در پنجاه و یکمین جلسه کمیته محیط‌زیست شورای شهر با بیان این مطلب افزود: در تهران بیش از 450 هزار واحد صنفی وجود دارد؛ به شکلی که به ازای هر 17 تا 25 خانوار، یک واحد صنفی در پایتخت داریم؛ در حالی که در دنیا به ازای هر 170 تا 220 خانوار، یک واحد صنفی وجود دارد.
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران نیز در این جلسه گفت: در سال گذشته 3320 را‡ی برای انتقال صنایع آلاینده به شهرک‌های صنعتی صادر شد که بیشترین صنایع منتقل شده اوراقچی‌ها، ریخته‌گری و ذوب فلزات و آبکاری بوده است.
به گفته امراللهی، همچنین 13 هزار و 247 شغل آلاینده و مزاحم نیز به مجتمع‌های صنفی خدماتی منتقل شد که بیشترین آنها درودگران، فلزکاران و آهنکاران ساختمانی بودند.