X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

پسماندها و بازیافت

اخبار مربوط به زباله و بازیافت
سه‌شنبه 7 اردیبهشت‌ماه سال 1389

گیاهان تلفن میزنند

 


محققان دانشگاه نیویورک فناوری نوینی را طراحی کرده اند

که با استفاده از آن گیاه احساس نیاز خود به آب را از را تماس تلفنی

به صاحبش منتقل می کند.

ابداع کنندگان این فناوری نوین سعی کرده اند تا برای هر گیاه خاص

صدای نیاز خاص آن را طراحی کنند.

برای نمونه : آنها در تلاش بودند برای خزه های اسکاتلندی صدایی

با لهجه اسکاتلندی در نظر بگیرند.

.حسگرهای به کار گرفته شده در این فناوری جدید در درون خاک قرار می گیرند

در صورتی که گیاه به آب زیاد احتیاج داشته باشد سامانه از راه ریزه تراشه

جاسازی شده در گیاهان تصمیم میگیرد که به صاحب گیاه تلفن بزند.