پسماندها و بازیافت

اخبار مربوط به زباله و بازیافت
یکشنبه 30 آذر‌ماه سال 1393

قانون اجرا نشده پسماند نیازمند بازنگری است

عضو هیات مدیره اتحادیه بازیافت:

قانون اجرا نشده پسماند نیازمند بازنگری است

محیط زیست > بازیافت - همشهری آنلاین:
عضو هیات مدیره اتحادیه بازیافت گفت: قانون اجرا نشده پسماند کل کشور که در سال ۸۳ تدوین شد، نیازمند بازنگری است.

قانون مدیریت پسماند برای تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ محیط زیست از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آن در سال 83 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید.

به گزارش ایرنا، حمیدرضا ملکی در نشست با مسئولان این شرکت افزود: در دنیا قوانین حمایتی از صنعت بازیافت وجود دارد ولی در کشور ما این قانون هنوز تصویب نشده است.

وی اظهار کرد: به لحاظ حضور صنایع بزرگ فولادی کشور در اصفهان بیش‌ترین بازار بازیافت فلز کشور در این استان قرار دارد.

عضو هیات مدیره اتحادیه بازیافت گفت: اقدام ذوب آهن اصفهان برای ایجاد مدیریت خدمات شهری گامی مثبت در راستای نیل به اهداف مدیریت شهری و برنامه‌ریزی اقتصادی است.

وی ادامه داد: راه‌اندازی صنایع تبدیلی فولاد برای تولید ریل و تیرآهن بال پهن (H) اقدامی بسیار سودآور و اینگونه صنایع تبدیلی نیز بسیار اقتصادی است.

وی سرباره کوره بلند، انواع لجن‌های صنعتی، انواع غبارهای موجود، نخاله‌های ساختمانی و دیگر پسماندها را ثروتی عظیم دانست که در صنایع تبدیلی بازیافت مواد اولیه محسوب و به محصولی بسیار با ارزش‌تر تبدیل می‌شود.

وی خواستارآن شد تا با ایجاد دفتر مشترک با این شرکت، تحقیقات لازم برای صنایع تبدیلی بازیافت صورت گیرد تا بتوان پسماند و زباله‌های پرارزش این کارخانه را به مواد اولیه و انرژی تبدیل کرد.

مسئوول محیط زیست ذوب آهن اصفهان در این جلسه گفت: نظام مدیریت جامع پسماند ذوب آهن اصفهان درحال تدوین است که تاکنون به دلیل نبود متولی خاص در این صنعت، ناتمام مانده بود.

فرود احمدی بختیاری افزود: دفن زباله بهداشتی و غیربهداشتی نه تنها غیراصولی است بلکه دفن سرمایه محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: ممانعت از دفن بی‌رویه ضایعات منوط به تفکیک آنها از مبدا است که اقدامات بسیار بسزایی در این زمینه در حال انجام است و از جمله آن‌ها می‌توان به استحصال قراضه در گود سرباره اشاره کرد.

وی همچنین از ایجاد کارگروه تخصصی در زمینه‌های صنایع تبدیلی بازیافت و پسماند در این شرکت خبر داد.

عضو هیات مدیره اتحادیه بازیافت:

قانون اجرا نشده پسماند نیازمند بازنگری است

محیط زیست > بازیافت - همشهری آنلاین:
عضو هیات مدیره اتحادیه بازیافت گفت: قانون اجرا نشده پسماند کل کشور که در سال ۸۳ تدوین شد، نیازمند بازنگری است.

قانون مدیریت پسماند برای تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ محیط زیست از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آن در سال 83 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید.

به گزارش ایرنا، حمیدرضا ملکی در نشست با مسئولان این شرکت افزود: در دنیا قوانین حمایتی از صنعت بازیافت وجود دارد ولی در کشور ما این قانون هنوز تصویب نشده است.

وی اظهار کرد: به لحاظ حضور صنایع بزرگ فولادی کشور در اصفهان بیش‌ترین بازار بازیافت فلز کشور در این استان قرار دارد.

عضو هیات مدیره اتحادیه بازیافت گفت: اقدام ذوب آهن اصفهان برای ایجاد مدیریت خدمات شهری گامی مثبت در راستای نیل به اهداف مدیریت شهری و برنامه‌ریزی اقتصادی است.

وی ادامه داد: راه‌اندازی صنایع تبدیلی فولاد برای تولید ریل و تیرآهن بال پهن (H) اقدامی بسیار سودآور و اینگونه صنایع تبدیلی نیز بسیار اقتصادی است.

وی سرباره کوره بلند، انواع لجن‌های صنعتی، انواع غبارهای موجود، نخاله‌های ساختمانی و دیگر پسماندها را ثروتی عظیم دانست که در صنایع تبدیلی بازیافت مواد اولیه محسوب و به محصولی بسیار با ارزش‌تر تبدیل می‌شود.

وی خواستارآن شد تا با ایجاد دفتر مشترک با این شرکت، تحقیقات لازم برای صنایع تبدیلی بازیافت صورت گیرد تا بتوان پسماند و زباله‌های پرارزش این کارخانه را به مواد اولیه و انرژی تبدیل کرد.

مسئوول محیط زیست ذوب آهن اصفهان در این جلسه گفت: نظام مدیریت جامع پسماند ذوب آهن اصفهان درحال تدوین است که تاکنون به دلیل نبود متولی خاص در این صنعت، ناتمام مانده بود.

فرود احمدی بختیاری افزود: دفن زباله بهداشتی و غیربهداشتی نه تنها غیراصولی است بلکه دفن سرمایه محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: ممانعت از دفن بی‌رویه ضایعات منوط به تفکیک آنها از مبدا است که اقدامات بسیار بسزایی در این زمینه در حال انجام است و از جمله آن‌ها می‌توان به استحصال قراضه در گود سرباره اشاره کرد.

وی همچنین از ایجاد کارگروه تخصصی در زمینه‌های صنایع تبدیلی بازیافت و پسماند در این شرکت خبر داد.