X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

پسماندها و بازیافت

اخبار مربوط به زباله و بازیافت
جمعه 6 آذر‌ماه سال 1394

سند مدیریت پسماند کشور به تصویب هیات وزیران رسید

 همزمان با «روز زمین پاک» سند مدیریت پسماند کشور یا آسیب شناسی کلانشهرها در بخش محیط زیست و خدمات شهری به تصویب رسید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در این جلسه سازمان حفاظت از محیط زیست همزمان با «روز زمین پاک» گزارشی با هدف حفاظت از آب و خاک به هیئت وزیران ارایه داد.

در این گزارش مهم ترین آلاینده های محیط زیست ناشی از فاضلاب ها و پسماندها و وضعیت مدیریت انواع پسماندها و مسئولیت دستگاهای اجرایی ذیربط برای حل مشکلات و چالش های پیش رو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در همین راستا دولت سند مدیریت پسماند کشور یا آسیب شناسی کلانشهرها در بخش محیط زیست و خدمات شهری – بخش پسماند را با تکیه بر اهمیت حفظ و نگهداری محیط زیست به تصویب رساند.

بر اساس سند مذکور، سازمان حفاظت از محیط زیست، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه ها مسئول موظفند در چارچوب وظایف قانونی نسبت به تهیه دستورالعمل بهره برداری استفاده صنایع از سوخت های مشتق شده از پسماندها، تعیین حد تشخیص پسماندهای عادی، پزشکی حاصل از مطب ها و کلینیک ها، تدوین دستور العمل بسته بندی مواد و تجهیزات با هدف کاهش تولید پسماند، تدوین دستور العمل و ضوابط مربوط به دخیره سازی، جمع آوری و دفع پسماندهای پزشکی حاصل از مطب ها و کلینیک ها، تدوین دستورالعمل بسته بندی مواد و تجهیزات با هدف کاهش تولید پسماند، تدوین دستور العمل ضوابط جایگزینی پلاستیک های زیست تجزیه پذیر، اصلاح ضوابط استقرار واحدهای بازیافت و مدیریت پسماندها و اصلاح قانون مدیریت پسماند و آیین نامه اجرایی آن یا رویکرد بررسی میزان تحقق و تعیین تکلیف مواد اجرایی نشده و تدوین مواد قانونی مورد نیاز اقدام نمایند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مکلف است تسهیلات و شرایط لازم برای اجرایی نمودن دستور العمل بهره بهرداری و استفاده صنایع از سوخت های مشتق شده از پسماندها را فراهم کند.

منبع: http://www.iew.ir/