+ روشی نوینی برای حذف گاز دی ‌اکسید گوگرد ارائه شد
+ وداع با نی‌های پلاستیکی
+ مچ بندی که پشه ها را دفع می کند
+ هدیه هشت میلیون یورویی اتحادیه اروپا به محیط زیست ایران؛
+ شیرابه‌های محل‌های دفن زباله در شمال کشور تصفیه می شود
+ تولید روزانه 80 تن پسماند پزشکی در تهران
+ صنایعی که با تغییرات آب و هوایی تهدید می شوند
+ کشت نایلونی معضلی بزرگ برای محیط زیست
+ دریافت و تفکیک پسماند خشک به صورت خودکار
+ تولید مصالح از بازیافت نخاله‌ها و ضایعات ساختمانی